Harley Davidson Shovelhead Bobber, Motorrad von Chevy1340

„Evo mit Shovelhead Kickstarter 4 Gang Getriebe. Noch im Umbau“


Bild Harley Davidson Shovelhead Bobber von Chevy1340

Evo mit Shovelhead Kickstarter 4 Gang Getriebe. Noch im UmbauHarley Davidson Shovelhead Bobber

Evo mit Shovelhead Kickstarter 4 Gang Getriebe. Noch im UmbauEvo mit Shovelhead Kickstarter 4 Gang Getriebe. Noch im Umbau

Technische Daten

Eigentümer: Chevy1340
Kampfname: Keine Angabe
Gewicht: Keine Angabe
Leistung PS: Keine Angabe
Hubraum: 1650 ccm
Harley Davidson Shovelhead Bobber klein

Weitere Motorräder von Chevy1340