Yamaha R6, Motorrad von Modjo79

„Yamaha R6, Modell 2005“


Bild Yamaha R6 von Modjo79

Yamaha R6, Modell 2005Technische Daten

Eigentümer: Modjo79
Kampfname: Keine Angabe
Gewicht: Keine Angabe
Leistung PS: Keine Angabe
Hubraum: Keine Angabe
Yamaha R6 klein