Yamaha R6 RJ03, Motorrad von Kruemel

„folgt“


Bild Yamaha R6 RJ03 von Kruemel

folgtTechnische Daten

Eigentümer: Kruemel
Kampfname: Keine Angabe
Gewicht: Keine Angabe
Leistung PS: Keine Angabe
Hubraum: 600 ccm
Yamaha R6 RJ03 klein